დავით გამცემლიძე

ელცინმა გარეკა რუსეთის პარლამენტი
ბოლო ბრძოლები სოხუმთან