დავით გამცემლიძე

მოხუცი მწერლის ღიმილი
ფსკერი
საზოგადოებრივ – ფსიქოლოგიური დომინანტი
ძირითადი ეროვნული ინტერესი
ძირითადი სხვაობა
ნოემბრის ტკბილი სულისკვეთება
მოლდოვური ვარიანტი
ჯუმბერ პატიაშვილის ფაქტორი
ედუარდ შევარდნაძის «კონტრმოტივაციათა ტექნოლოგია»
ერი და ინტელიგენცია
ქართული მითოპოეტიკა
ევროპული ბოხოხი