ეს უცნაური ნაგებობა ორიოდე ნაბიჯშია ტაუერიდან – დიდი ომი დასჭირდათ არქიტექტორებს, რათა მისი პროექტი დაემტკიცებინათ. ტრადიციითა და მენტალობით კონსერვატორ ინგლისელებს არ უყვართ, როდესაც რაიმე ნაგებობა მათი იდენტობის სიმბოლოს ჩრდილავს.

   

 

 

 

 

 

    სერ უინსტონ ჩერჩილი – პირსისხლიანი ურჩხულების: ლენინის, სტალინის, ჰიტლერის, ფრანკოს, მაოს საუკუნეში იგი ერთადერთი, სულითა და ხორცით, წარმოშობითა და რწმენით ლიბერალი პოლიტიკოსია, რომელმაც დამსახურებულად შეიძინა თიკუნი «დიდი».
სერ უინსტონ ჩერჩილი – სულისკვეთება და «მარილი» ინგლისური მიწისა».

 

 

 

 

 

გ ა გ რ ძ ე ლ ე ბ ა