ისტორიის მრისხანება

ისტორია წარსული არ არის.....ისტორია დღევანდელობაა!