აია სოფიასთან

წმიდა უზენაესი სიბრძნის ტაძარი - ჩვენი ცივილიზაციის ტრანსცედენტული წერტილი.