კატეგორია : 1993

სჭირდება თუ არა საქართველოს იმპერატორი?
ასრულებული ნატვრის სიმწარე
უმტკიცესი ბორკილი