დავით გამცემლიძე

ისტორიული წინაპირობა
გადამწყვეტი ფაქტორი
ომის ხელოვნება
ელცინის სპექტაკლი
პირველი პარლამენტი
ჯაბას ანეგდოტი
„ყოვლისშემძლე ჯადოქარი“
27 ივლისის ხელშეკრულება
სოხუმის დაცემა
მოხუცი მწერლის ღიმილი
ფსკერი
საზოგადოებრივ – ფსიქოლოგიური დომინანტი