დავით გამცემლიძე

რკონში გაჭრა
2 სექტემბერი
ძალაუფლების ტექნოლოგია
სოციალური მოტივი
შემოტრიალებული თვითმფრინავი
«მეგრული თემა» - პირველი ბზარი
ბარიკადები
პირისპირ
დეკემბერ - იანვარი
დახვრეტა
მართვადი ქაოსი
საუკუნის ფრაზა